Znając profil klienta, warto wprowadzić do swojej kultury organizacyjnej przejrzyste zasady, które pozwolą budować lojalność klienta. Zainspirowana pewnym kursem obsługi klienta, postanowiłam zebrać kilka kluczowych elementów, o których nie należy zapominać.

1. Opublikuj standard obsługi klienta, którego wymagasz.
2. Wskaż najlepsze wzorce zachowań.
3. Odbywaj regularne sesje informacji zwrotnej oraz odgrywaj z pracownikami scenki.
4. Nagradzaj pracowników za doskonałą obsługę.
5. Nagradzaj pracowników za świetną współpracę w zespole.
6. Zaangażuj swoich klientów w tworzenie pro-klienckiej kultury organizacyjnej.

Standard zostanie zrealizowany poprzez następujące ogniwa:

 • ludzi,
 • produkty/usługi,
 • miejsca,
 • politykę np. zwrotów,
 • procedury.

W pracy nad standardem warto wziąć pod uwagę:

 • oczekiwania klientów,
 • powiadomienie ich czego mogą od nas oczekiwać, 
 • stworzenie możliwości do dawania szybkich informacji zwrotnych,
 • pracę nad zgłoszeniami klientów,
 • ciągłe doskonalenie procesu.
Całość nie może udać się bez:
 • bycia w stałym kontakcie z klientami,
 • bycia elastycznym,
 • poczucia humoru,
 • uznania zadowolenia klienta jako najwyższego priorytetu,
 • zaangażowania pracowników we współtworzenie standardu,
 • przywództwa opartego o długofalowe, pozytywne relacje z klientami.


Potrzebujesz pomocy w tworzeniu standardu obsługi?