Każdy właściciel biznesu stoi przez pozornie trudnym dla siebie wyzwaniem, którym jest podniesienie dochodów firmy. Kiedy zadamy sobie to pytanie, możemy mieć wiele odpowiedzi, warto jednak sprowadzić to 3 możliwych dróg:

  • zwiększenia liczby klientów
  • zwiększenia średniej wartości transakcji na 1 klienta
  • zwiększenia liczby ponownych transakcji z tym samym klientem. 

Pomyślmy o prostym przykładzie:
  1. Policzmy liczbę klientów twojej firmy.
  2. Obliczmy średnią kwotę transakcji.
  3. Określmy roczną częstotliwość zakupów 1 klienta.
Przy założeniu posiadania tysiąca klientów dokonujących zakupy 2 razy do roku za 100 zł rachunek jest następujący:

1000 x 100zł x 2 = 200 000 zł dochodu rocznie.

Jeśli każdą z tych wartości zwiększysz o jedynie 10%, sprawisz, że dochód wzrośnie o 33,1%!

1100 x 110zł x 2,2 = 266 200 zł dochodu rocznie.

Metoda małych kroków doprowadzająca do geometrycznego wzrostu sprzedaży sprawia, że można osiągnąć fenomenalne wyniki, dzięki prostym czynnościom. 

W kolejnych postach podpowiem jak:

  • zwiększyć liczbę klientów
  • zwiększyć średnią wartość transakcji na 1 klienta
  • zwiększyć liczbę ponownych transakcji z tym samym klientem.