ptclientsnow.com


Angielski akronim zawiera sobie kluczowe elementy pracy z klientem:

Attention - uwaga - przyciągnij uwagę klienta do produktu
Interest - zainteresowanie - wzbudź zainteresowanie jego właściwościami
Desire - pragnienie - spraw, że klient zapragnie mieć ten produkt, przywołaj jego konkretne potrzeby
Action - działanie - przekonaj, że to jest właśnie to!

Niektórzy dodają jeszcze jedną literę: 
S — Satisfaction (satysfakcja) — usatysfakcjonowanie klienta, co spowoduje, że znowu wybierze ten sam produkt i poleci go innym.
W Polsce przedwojennej Tadeusz Krzyżewski podjął się tłumaczenia tego terminu i w swojej książce „Reklama prasowa” wydanej we Lwowie w 1937 stworzył polskojęzyczny odpowiednik AIDY -> UZDA -= uwaga, zainteresowanie, dążenie, akcja.