Weryfikując funkcjonowanie placówki pod względem obsługi klienta warto mieć na uwadze wskaźniki, które pozwolą badać jej efektywność:


Sprzedaż na metr kwadratowy To iloraz uzyskanej sprzedaży i metrażu sklepu.  
(Centra handlowe przy obliczaniu tego wskaźnika nie wyłączają powierzchni magazynowej i tej zajmowanej przez przymierzalnie.)

Jak ją liczyć?


Sprzedaż netto / powierzchnia sprzedaży 

Sprzedaż per sprzedawcaTo iloraz uzyskanej sprzedaży i liczby zatrudnionych sprzedawców. Wskaźnik przydatny do planowania zatrudnienia i ewaluacji sprzedażowych celów. 

Jak ją liczyć?

Sprzedaż netto / liczba zatrudnionych sprzedawców

 


Odwiedzalność / Footfall


To liczba odwiedzających sklep. Liczona za pomocą specjalnych liczników umiejscowionych w różnych częściach sklepu, najczęściej przy wejściu – nad nim w formie kamery liczącej lub czujników wbudowanych w bramki antykradzieżowe czy ściany. Liczniki te dają możliwość liczenia klientów w poszczególnych wejściach i strefach sklepu z podziałem na wchodzących i wychodzących. Odpowiednio zaprogramowane rozpoznają dorosłych klientów – „obiekty” liczące co najmniej 120cm.

Współczynnik konwersji


To iloraz liczby klientów odwiedzających placówkę i liczby klientów dokonujących zakupu. Metryka, która naprawdę liczy się w handlu!  

 Jak ją liczyć? Odwiedzalność / liczba paragonów

Średni paragon Określa wielkość średniej transakcji. Stanowi on iloraz sprzedaży netto i liczby wszystkich dokonanych transakcji.

Jak go liczyć?

Sprzedaż netto / liczba transakcji

 

Retencja klientów

Retencję można mierzyć na kilka sposobów. Ten autorstwa Jeffa Hadena z inc.com wydaje się dość prosty:

 ((CE-CN)/CS)) x 100 CE  liczba klientów na końcu analizowanego okresu

CN = liczba nowych klientów pozyskanych w analizowanym okresie

CS = liczba klientów na początku analizowanego okresu


Systemy sprzedażowe i liczniki klientów dają te dane, a ich stałe śledzenie pozwala weryfikować bieżącą sytuację. Przedstawienie danych na wykresie umożliwia zobaczenie tendencji. Korzystajmy z tego, bo analiza tego typu pomaga dobrać rozwiązania marketingowe, planowanie promocji, działania rekrutacyjno-szkoleniowe dla placówki. 

Po więcej inspiracji zapraszam do innych wpisów zamieszczonych na tym blogu. Mam nadzieję, że pomogą one wygenerować wzrosty sprzedaży w Twoim sklepie lub centrum handlowym.