Dla wielu firm podejście pro-klienckie jest ważne. W przypadku, gdy zdarza się sytuacja trudna, starają się ją załagodzić, wychodząc z założenia, że klient ma zawsze rację. Czy to działa? Jakie są Wasze doświadczenia?