Pomagam zarządzać doświadczeniami klientów w kontakcie z twoją marką. Działam w oparciu o następujące kroki:

Badanie stanu obecnego. 

Na początku analizuję i badam bieżące doświadczenia klientów, szukam mocnych stron i obszarów do rozwoju. Stawiając na pierwszym miejscu potrzeby, motywacje i emocje klientów, tworzę mapy doświadczeń oraz ścieżki zakupowe klienta. Określam tzw. kluczowe „momenty prawdy” w kontakcie z marką. Na tej podstawie pomagam określić najważniejsze wyzwania i cele.


Doświadczenia klientów i standardy obsługi

Proponuję rozwiązania, które są odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania współczesnego klienta. Projektuję standardy obsługi klienta oraz usługi. Dostarczam kompleksowe i łatwo przyswajalne materiały .


Wdrożenie Customer Experience

Pomagam kompleksowo wdrażać założenia Customer Experience w organizacji poprzez warsztaty, treningi on-the-job oraz indywidualne doradztwo.


Działania po wdrożeniu

Podsumowanie osiągnięć. Ocena rezultatów i działania wzmacniające nowy ład organizacyjny.