Trener customer experience, specjalizujący się w handlu detalicznym. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem podczas warsztatów i treningów on-the-job, dotykając zagadnień związanych z obsługą klienta, sprzedażą, standardami obsługi klienta, zarządzaniem personelem oraz psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych.

Jednocześnie prowadzi działania doradcze i strategiczne nakierowane na poprawę funkcjonowania placówek handlu detalicznego. Definiując bieżącą sytuację placówki, dobierając odpowiednie narzędzia doprowadza do pożądanej zmiany.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze klienta i sprzedaży w różnych branżach - turystycznej, informatycznej i nieruchomości komercyjnych.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach filologia, specjalność: językoznawstwo i informacja naukowa oraz geografia, specjalność geoinformacja. Podyplomowo wykształcona w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzaniu.

Ostatnio zafascynowana tematyką design thinking i service designu. Studiuje Projektowanie Usług na SWPS.